Forsiden

Regjeringen har kontroll over energipolitikken

Olje- og energiminister hadde dette innlegget publisert i Nationen 14. desember 2022.

I Nationen 2. desember skriver kommentator Eva Nordlund om strømmarkedet. Innlegget fortjener et svar.

Nordlund har helt rett i at strømprisene har vært unormalt høye det siste året. Prisnivået er marerittaktig, men det er også årsaken til at det har blitt sånn: En brutal krig i Ukraina. Putins bruk av gass som strategisk virkemiddel retta mot Europa har gitt mangel på gass og dermed voldsomme energipriser i hele Europa.

Norge er en del av Europa og det europeiske kraftmarkedet, og det gjør at også vi er rammet av de helt unormale prisene.

Her hjemme har vi hatt en vår og en sommer med lite vann i vannmagasinene. Den situasjonen har heldigvis normalisert seg nå, takket være en klar beskjed til vannkraftprodusentene om å spare på vannet til vinteren.

Vannkraftprodusentene har fulgt opp det samfunnsansvaret de er pålagt. Det betyr at vi har nok strøm til å komme oss gjennom vinteren, men det betyr ikke nødvendigvis at strømmen blir billig. Vi må forberede oss på at prisene kommer til å bli høye også i vinter.

Det er tøft for alle når strømmen er så dyr. Allerede i desember i fjor etablerte regjeringen en strømstøtteordning som gjør at staten betaler en viktig andel av strømregningen for husstander i de delene av landet der prisene har vært unormalt høye. Dette har bidratt til en helt nødvendig avlastning for alle som nå sliter med å få endene til å møtes.

Her hjemme har vi hatt en vår og en sommer med lite vann i vannmagasinene. Den situasjonen har heldigvis normalisert seg nå, takket være en klar beskjed til vannkraftprodusentene om å spare på vannet til vinteren.

Vannkraftprodusentene har fulgt opp det samfunnsansvaret de er pålagt. Det betyr at vi har nok strøm til å komme oss gjennom vinteren, men det betyr ikke nødvendigvis at strømmen blir billig. Vi må forberede oss på at prisene kommer til å bli høye også i vinter.

Det er tøft for alle når strømmen er så dyr. Allerede i desember i fjor etablerte regjeringen en strømstøtteordning som gjør at staten betaler en viktig andel av strømregningen for husstander i de delene av landet der prisene har vært unormalt høye. Dette har bidratt til en helt nødvendig avlastning for alle som nå sliter med å få endene til å møtes.

Vi vil ha et enormt økt behov for kraft i årene som kommer, og hvis vi ikke lenger kan lene oss på import fra nabolandene våre får vi et kjempeproblem. Strømprisene vil bli permanent høye, rasjoneringsfaren vil henge over oss hver vinter og den eneste måten vi kan fikse problemet selv på er gjennom massiv nedbygging av norsk natur for å sikre at vi selv klarer å produsere all den strømmen vi trenger. Produksjonskapasitet som for øvrig vil stå ubrukt de aller fleste år vil koste oss alle dyrt.

Da er det bedre å finne løsninger på tvers av landegrensene.

EU har åpnet for å se på strukturelle endringer, og jeg mener vi skal snu alle steiner for å finne løsninger på krisen. Samtidig må vi være ærlige på at det ikke finnes noen quick-fix. For å løse energikrisen er det bare tre ting som fungerer på lengre sikt: Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av strømmen vi har. Vi har satt opp farta både i utbygging av ny kraft og nytt nett, og har presentert tiltak som gjør at vi vil kutte forbruk tilsvarende 10 TWh fra norske bygg innen 2030.

Nordlund skriver at regjeringen mangler både vilje og evne til å handle i den situasjonen vi står i. Det er jeg uenig i. Helt siden denne situasjonen oppstod høsten 2021 har vi handlet for å hjelpe folk gjennom en svært krevende situasjon som tærer på lommeboka. Nordlunds kritikk bunner nok først og fremst i at vi er uenige, og det lever jeg godt med.

Nordlund hinter også til at min statssekretær Andreas Bjelland Eriksen ikke er til å stole på i denne diskusjonen fordi han tidligere har jobbet i Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Det blir vel omtrent som å hevde at Eva Nordlund ikke kan tas på alvor i denne debatten fordi hun har vært nestleder i Nei til EU.

Den store utfordringen er at det er krig og mangel på energi i Europa, og da stiger prisene. Det påvirker også oss i Norge. Så lenge det er mangel på energi, vil også prisene holde seg høye. Vi må bruke denne krisen til å bedre kraftsystemet, men det må skje via videreutvikling, ikke ved å gå tilbake til fortiden.