Forsiden

Rekordmange har søkt videreutdanning

Over 14 000 lærere i barnehage og skole har søkt om å få videreutdanning fra høsten. Aldri før har flere søkt, og det settes ny søkerekord blant barnehagelærere og yrkesfaglærere.

Det viser søkertallene etter at fristen for å søke gikk ut 1. mars.

– Jeg er veldig glad for at så mange barnehagelærere, lærere og ledere ønsker faglig påfyll. Gode lærere med oppdatert kunnskap vil bidra til å gi barna våre et enda bedre barnehagetilbud, og til at ungene våre lærer og trives i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Mange barnehagelærere søkte

Regjeringen er særlig opptatt av å styrke kompetansen i barnehagen, og i 2023 ble videreutdanningsmidlene for barnehagelærere doblet til om lag 220 millioner kroner.

Responsen fra barnehagelærerne har vært positiv: Nær 2 600 har søkt om faglig fordypning. Det er ny rekord med 1 000 flere lærere (65 prosent) enn i fjor.

Flere lærere vil fordype seg i praktiske og estetiske fag og spesialpedagogikk

I 2023 har regjeringen satt av 1,6 milliarder kroner til videreutdanning i skolen. Nå har nær 11 000 lærere søkt, 8 prosent flere enn i fjor.

Regjeringen har sett behov for å styrke kompetansen i praktiske og estetiske fag og spesialpedagogikk. Kunnskapsministeren er derfor fornøyd med at søkertallene til disse fagene og flere viktige fagområder har økt fra i fjor. Dette kan tyde på at mange lærere og skoler opplever et større handlingsrom for hvilke fag de kan søke videreutdanning i:

  • I de praktiske og estetiske fagene har søkingen økt med 49 prosent, til om lag 1000 søkere.
  • For spesialpedagogikk har søkingen økt med 48 prosent, til nesten 2 500 søkere.
  • For andrespråkspedagogikk har søkningen økt med 40 prosent, til over 700 søkere.
  • For yrkesfaglærere har søkingen økt med 25 prosent, til om lag 560 søkere.

– Dette vil bidra til en mer variert og praktisk skole for elevene, noe som er viktig i alle fag, også matematikk, norsk og engelsk. Vi trenger også flere lærere med kompetanse i spesialpedagogikk og som kan gi barn og unge god oppfølging. Jeg har tillit til at barnehage- og skoleeierne følger opp søknadene og de faglige behovene i barnehager og skoler, sier Brenna.

Flere ledere har søkt

Det er også flere ledere i barnehage og skole som vil ta videreutdanning enn i fjor. Til rektorutdanningen økte søkingen med 19 prosent, til om lag 650 søkere. Til styrerutdanningen var økningen på 10 prosent, til i underkant av 400 søkere. 

Nå må barnehageeiere og skoleeiere godkjenne

I mai blir det klart hvilke lærere og ledere i barnehage og skole som får tilbud om videreutdanning. Men før Utdanningsdirektoratet får behandlet søknadene, må barnehage- og skoleeiere godkjenne og prioritere søknadene ut fra sine vurderinger av det lokale kompetansebehovet.

Les mer om videreutdanning på Utdanningsdirektorat nettsider