Rekordtildeling av spillemidler til idrettsformål i 2018

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag fordelt 2 824,8 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2018. Beløpet er 227,5 millioner kroner høyere enn i 2017.

- Årets fordeling av spillemidler til idrettsformål er den høyeste noensinne. For regjeringen er det viktig å styrke rammebetingelsene for lokal idrett og fysisk aktivitet over hele landet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

1 429 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene

Idrettsanlegg er den fremste prioriteringen i 2018. Det fordeles 1 429,7 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Tilskuddet er 109 millioner kroner høyere enn i 2017. Siden 2013 er tilskuddet styrket med 689 millioner kroner (93 prosent).

– Anlegg er avgjørende både for den organiserte idretten og for egenorganisert fysisk aktivitet. Rekordsummen som fordeles i år har stor betydning for kommuner, idrettslag og foreninger som påtar seg kostbare anleggsinvesteringer, sier statsråd Trine Skei Grande.

367 millioner kroner til lokale lag og foreninger

Regjeringen har fordelt 367 millioner kroner til lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tilskuddet er 30 millioner kroner høyere enn i 2017. Fra 2013 har tilskuddet til lokale lag og foreninger økt med 203 millioner kroner (124 prosent).

18 millioner kroner til inkludering i idrettslag

Regjeringen har fordelt 18 millioner kroner til inkludering i idrettslag for 2019. Beløpet er 2,5 millioner kroner høyere enn tilskuddet for 2018. 

– Inkludering i idrettslag er et viktig tiltak for å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som hindrer deltakelse. Vi vil gjøre det enklere å rekruttere nye grupper inn i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud, sier kulturminister Trine Skei Grande.

40 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer

Regjeringen har for 2018 fordelt 40 millioner kroner til tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer. Dette er 5 millioner kroner mer enn i fjor. Ordningen skal stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

Styrket satsing på friluftsliv

Regjeringen har fordelt 36 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål til friluftslivstiltak for barn og ungdom. Beløpet er 50 prosent høyere enn i fjor. Det er også fordelt 27 millioner kroner til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, noe som er 8 millioner kroner mer enn i fjor.

Se også disse pressemeldingene: