Historisk arkiv

Dobling av spillemiddeltilskuddet til samisk idrett i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har fordelt 1,5 millioner kroner i spillemidler til samisk idrett for 2018. Beløpet er dobbelt så høyt som tilskuddet i 2017.

– De tradisjonelle særegne samiske idrettsgrenene står sentralt i dagens samiske kultur. Jeg er glad for at regjeringen i år dobler tilskuddet fra spillemidlene til samisk idrett. Med denne økningen gir vi tydelige signaler til Sametinget om at vi ønsker å prioritere ivaretakelse av samisk kultur, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Sametinget mottar årlig et tilskudd fra spillemidlene til idrettsformål. Formålet er å understøtte og opprettholde den tradisjonelle samiske idretten. Tradisjonell samisk idrett er organisert i tre idrettsgrener: Reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter) og terrengløp med og uten lassokasting (sommer).