Historisk arkiv

40 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i år fordelt 40 millioner kroner til tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer. Ordningen skal stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

– Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. For å nå dette målet, må vi både legge til rette for den organiserte idretten samtidig som vi ivaretar dem som ønsker å drive egenorganisert fysisk aktivitet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Tilskudd til anlegg er vårt viktigste virkemiddel for å skape økt aktivitet. For å kunne favne enda bredere, og for å motivere enda flere til å være fysisk aktive, ønsker vi å stimulere kommunene til å tenke nytt og kreativt når det gjelder anlegg. Ordningen har allerede blitt veldig populær etter at den ble innført i fjor. I år øker vi derfor avsetningen fra 35 til 40 millioner kroner, sier Skei Grande.

Tilskuddsordningen ble innført i 2017, og den er et treårig prøveprosjekt. Det er kommunene som kan søke om midler i denne ordningen. Søknadsfristen for 2018 er 1. september.

I 2017 ble det satt av 35 millioner kroner. Søknader fra 16 kommuner ble vurdert, og ni kommuner ble tildelt midler. Tilskuddene varierte fra 2,6 til 4 millioner kroner.

Et viktig formål med ordningen er at anleggene skal være til inspirasjon for andre kommuner og anleggsbyggere.