Presseinvitasjon

Nyheter
Presseinvitasjon

Sandra Borch i Troms torsdag 27. og fredag 28. januar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er i hjemfylket Troms torsdag 27. og fredag 28. januar. Hun starter programmet med sitt første offisielle besøk i hjemkommunen Lavangen som statsråd, og avrunder med digital deltaking i en internasjonal ministerkonferanse.

Rovviltsituasjonen og lokalmat/mer norskproduserte landbruksvarer er blant temaene som står på dagsordenen disse dagene. Pressen er velkommen på alle programposter.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sitt program:

Torsdag 27. januar

Kl 08.15.  Dialogmøte om rovviltsituasjonen. Inviterte: Ordførere i Lavangen, Gratangen, Salangen, Målselv og Bardu, Troms Bondelag, Troms Bonde- og Småbrukarlag, Troms Sau og Geit.

Sted: Fjellkysten gjestehus, Soløyveien 190, Tennevoll.

Kl 11.30. Målselv Mat v/Eirik Østring og Tonje Fjelstad, som var finalister i Årets unge bonde 2021 (aretsungebonde.no)

Adr: Kjerresnesveien 679, Karlstad.

Kl 15.00. Norsk institutt for bioøkonomi og Veterinærinstituttet, Tromsø. Arktisk landbruk, reindrift, omvisning mv.

 Adr: Holtveien 66, Tromsø.

Fredag 28. januar

Kl 08.30. Eide Handel. Eide Handel er en kjøpmannseid butikk, som samarbeider med Meny/Norgesgruppen. Eide handel har en rekke lokale spesialiteter og satser tungt på fagkunnskap. Norgesgruppen er store på lokalmat, og mener det er mulig å selge mer norskproduserte landbruksprodukter, som for eksempel mer norsk korn i norske brød og mer frukt og grønt. Dette vil kunne øke selvforsyningsgraden, og løfte bondens inntekt. Konsernsjef Runar Hollevik snakker mer om dette. Tre lokalmatprodusenter, som leverer til Eide Handel, deltar med sine produkter.

Adr: Fjordvegen 16, Kvaløysletta.

Kl 12.00. 14th Berlin Agriculture Ministers Conference – GFFA Global Forum for Food and Agriculture.
I forbindelse med den store mat- og landbruksmessa Grüne Woche i Berlin blir det arrangert en internasjonal konferanse for landbruksministre. Siden messa i år er avlyst, blir ministerkonferansen gjennomført digitalt. Landbruks- og matminister Sandra Borch deltar fra Tromsø.

Adr: Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Strandveien 13, Tromsø. Møterom: Senja.

Kontaktperson Statsforvalteren i Troms og Finnmark: Landbruksdirektør Torild Gjølme. Tlf 96 23 70 79

Kontaktperson Norgesgruppen: Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt. Tlf 91 33 51 04

Kontaktperson for landbruks- og matministeren: Kommunikasjonssjef Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77