Forsiden

Forsvarsministerens tale ved utdeling av Sønstebyprisen 2023

Forsvarsminister Bjørn Arild Grams hilsen ved utdeling av Sønstebyprisen 9. januar 2023.

*Sjekkes mot fremføring*

 

Prisvinner, styret i Gunnar Sønstebys minnefond, kjære alle sammen

Takk for invitasjonen hit, og takk for anledningen til å gratulere årets prisvinner på vegne av Regjeringen

Som vi har hørt, det er ikke tilfeldig at Jens Stoltenberg får nettopp denne prisen i år

Russlands invasjon av Ukraina kaster lange historiske skygger. Gjennom å mane fram fiendebilder fra 2. verdenskrig, forsøker regimet i Russland å nå sine mål om makt og dominans 

Jens Stoltenberg har stått støtt i motstanden mot denne folkerettsstridig angrepskrigen. Hans innsats har vært av stor betydning, som en klar og tydelig ambassadør for fred, frihet, menneskerettigheter, demokrati og folkerett

Han har blitt et symbol på NATOs engasjement, troverdighet og besluttsomhet

Gjennom klar tale og tydelig engasjement har han bidratt sterkt til at den vestlige verden står samlet i sin militære og humanitære støtte til Ukraina og det ukrainske folk

Alt dette gjør Jens Stoltenberg til en verdig mottaker av Sønstebyprisen

Jens Stoltenberg fikk med rette svært gode tilbakemeldinger på innlegget sitt på NHOs årskonferanse før helgen

Jeg er ikke overrasket over det. Jeg husker ett av de første internasjonale donasjonsmøtene for Ukraina – det såkalte Ramstein-formatet – der Jens tok ordet, og holdt et innlegg som gjorde et sterkt inntrykk på oss som var der; den historiske konteksten, om de grunnleggende verdiene som står på spill, på betydningen av samhold, og om å virkelig stille opp for Ukraina

Og det skal Norge gjøre, så lenge som nødvendig, tungt og systematisk, slik at aggresjonen ikke vinner fram

Akkurat som vi også skal fortsette vår sterke forpliktelse til å styrke og utvikle NATO videre, vi følger opp som en troverdig partner i vårt kollektive allianse-forsvar

Gunnar Sønsteby var et unikt menneske som vil bli husket for sin krigsinnsats, sitt samfunnsengasjement og sin opplysnings- og foredragsvirksomhet

Svært sentral i motstandskampen og leder for noen av de mest spektakulære sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig

Han arbeidet for demokrati og frihet

Og i dag feirer vi en som har gjort en betydelig innsats for akkurat disse verdiene

En som har stått frem og tatt et stort ansvar på våre alles vegne

Helt i Gunnar Sønstebys ånd

Det er også på sin plass å takke alle de som arbeider med denne prisen

Til initiativtakere, styremedlemmer og alle dere andre

Dette er en viktig pris, og den har vel aldri, dessverre, vært så aktuell som i dag

Verden rundt oss er i endring. Det er krig i Europa

Vi har et forsvar for å beskytte demokratiet vårt

Et forsvar mot militære angrep

Det er likevel ikke nok

Hver enkelt av oss må kjempe for de verdiene som vårt demokrati er tuftet på

De samme verdiene som ligger til grunn for Gunnar Sønsteby sitt livsverk og pris

Verdier som likeverd, toleranse og rettferdighet

Denne kampen blir dessverre aldri vunnet en gang for alle

Den krever engasjement og viljestyrke

Utdelingen av Sønstebyprisen til Jens Stoltenberg i dag, er en viktig påminnelse om akkurat det

På vegne av Regjeringen: Gratulerer Jens, med en velfortjent pris!

 

Les mer om Sønstebyprisen her: SØNSTEBYPRISEN 2023 | Sønstebyfondet (ntb.no)

Portrett av Jens Stoltenberg
NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fikk Sønstebyprisen 2023. Foto: NATO