Statsministerens innledning på pressekonferanse om FNs sikkerhetsråd

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferanse om FNs sikkerhetsråd på Statsministerens kontor, 18. juni 2020.

Sjekkes mot framføring

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg på pressekonferansen på Statsministerens kontor 18. juni 2020. Foto: Eirin Larsen/Statsministerens kontor

Kjære alle sammen,

I går var en historisk og viktig dag for Norge og Norges posisjon i verden.

Med 130 stemmer ble Norge valgt inn som medlem av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021 og 2022.

Det er 20 år siden Norge sist satt i Sikkerhetsrådet.

Nå er det igjen vår tur til å ta dette krevende og viktige internasjonale ansvaret. 

Jeg vil takke FNs medlemsland for tilliten.

Tillit til at Norge er en troverdig partner for fred og sikkerhet.

Tillit til at Norge står for globale løsninger på globale problemer.

Og så skal vi også bruke vår plass til å ivareta norske interesser og verdier i en urolig verden.    

Norge annonserte kandidaturet i 2007.

Det har vært en lang valgkamp, som har pågått under to ulike regjeringer med ulik politisk farge, og det har vært bred støtte på Stortinget til kandidaturet.

Kandidaturet vårt har bygget på saker som har vært viktige for Norge. Vi har snakket om bærekraftig bruk av verdens hav, om hvordan viktig og riktig forvaltning av havet kan bidra til å løse klimautfordringene. Vi har løftet kvinners rettigheter, vi har snakket om små lands interesser i sterke multilaterale organisasjoner.

Valgkampen har i seg selv gitt en unik mulighet til å fremme norsk utenrikspolitikk, bygge nye nettverk og allianser, og bidra til mer internasjonalt samarbeid.

Kampanjen har i seg selv således vært en god investering for Norge. 

Konkurransen har vært tøff - men vennligsinnet.

Canada og Irland er Norges gode venner, og vi vil selvfølgelig samarbeide tett fremover, både i og utenfor FNs sikkerhetsråd. 

Jeg vil også gratulere de landene fra andre regioner som ble valgt i går - India og Mexico.

Vi ser frem til samarbeid i Sikkerhetsrådet.

Regjeringen vil prioritere saker der Norge har særlige fortrinn.

Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord.

Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid.
Norge vil arbeide tett med alle medlemmene av Sikkerhetsrådet og bidra til et konstruktivt samarbeid.

Jeg vil avslutte med å takke alle som har bidratt til å fremme Norges kandidatur og norske synspunkter på internasjonale spørsmål.

Jeg vil også rette en stor takk til våre nordiske naboer, og særlig Sverige, som satt i Sikkerhetsrådet i 2017 og 2018 og som har delt verdifulle erfaringer og som har hjulpet oss med sitt kontaktnett i denne valgkampen.

Det nordiske samarbeidet er viktig på mange områder, også når det gjelder Sikkerhetsrådet.

Da gir jeg ordet til utenriksministeren.