Statsministerens innlegg på Enovas digitale pressekonferanse om milliardstøtte til hydrogenprosjekter

Kjære alle sammen! Det er hyggelig å få ordet direkte fra Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. Det er fire uker siden vi var sammen på kaia i Oslo da det utslippsfrie containerskipet Yara Birkeland viste fram ny teknologi og ny framtid for Norge med lavutslipp. Da var Enova i front. Jeg er glad for å være med nå – hvis vi fortsetter med slike lanseringer hver fjerde uke, er Norge virkelig på rett kurs.

Yaras ammoniakkanlegg i Porsgrunn.
Yaras ammoniakkanlegg i Porsgrunn. Yara har fått støtte fra Enova til å utvikle ny teknologi. Foto: Enova

Jeg opplever at det vi gjør her i dag er å levere på marsjordren fra klimatoppmøtet i Glasgow – vi skal omsette ord til handling. Et hovedbudskap fra Norge på det møtet var at i industrien ligger en nøkkel til å kutte utslipp og skape jobber.

 En del av vår velferdsmodell er at vi har verdiskaping gjennom industri. Jeg tror på en nyindustrialisering av Norge. Det er regjeringens mål. Vi vil ha en grønn næringspolitikk, og da er de prosjektene Enova gir støtte til i dag en oppfyllelse av det, sammen med Yara Birkeland.

En viktig del av denne jobben gjøres når Enova deler ut litt over en milliard kroner til prosjekter innenfor hydrogenteknologi. Jeg har vært litt hydrogen-nerd i flere år, fra kjemitimene på skolen til å se at dette er en av framtidens energibærere. Det er nå på alles lepper i Europa som en av løsningene for å nå klimamålene vår. Da må energinasjonen Norge være der og få industrien med.

Det er utrolig spennende at dette skjer på tre geografiske steder i Norge med spesielle forutsetninger og tradisjoner og et spesielt industrielt mot hos bedriftene. Jeg berømmer det – og et Enova som er framoverlent og nytenkende. Vi trenger bedrifter som er villige til å investere og legge planer for industri. Dere oppfyller også det andre kravet som regjeringen har vært opptatt av. Vi kutter utslipp i Norge på litt sikt, men vi leverer også teknologi som verden kan bruke for virkelig å kutte utslipp.

Det er veldig spennende.

Så er det ikke tilfeldig at hydrogen er en energibærer som kan gi spesielle muligheter for Norge. Vi er opptatt av å utvikle en sammenhengende verdikjede innenfor hydrogen, der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Her har vi spesielt gode forutsetninger, med lange industritradisjoner innenfor vannkraft og norske naturgitte forutsetninger, vi har gode forsknings- og teknologimiljøer og en veldig kompetent industri. Vi har noen av de skarpeste hodene og flotteste arbeidsplassene til å gjøre akkurat dette. Her er det et samspill mellom dyktige arbeidsfolk, dyktige fagfolk, virkemiddelapparat og myndigheter lokalt og nasjonalt.

De fornybare naturressursene og naturgassen kombinert med muligheten til å lagre CO2 som vi ser i Hammerfest er et spennende utgangspunkt både for blå og grønn hydrogen. Jeg er sikker på at dette kan bety en ny framtid for norsk gass som gjør at vi skal ta godt vare på den ressursen, parallelt med overgangen til en ny energiform gjennom lagring. Det ønsker regjeringen å bidra til.

Jeg gratulerer de tre prosjektene i Tyssedal, Hammerfest og på Herøya. Jeg har vært tett på alle tre. Jeg besøkte Tyssedal da jeg fikk høre om Tizir- ideen som nå blir et pilotprosjekt og kanskje et fullskalaprosjekt. Hammerfest er for Norge et senter for nytenkning. Som utenriksminister ble jeg spurt på et møte på Hammerfest videregående skole hvor Norges Nokia var – dette var på den tiden da Nokia var et ledende teknologimiljø - og da pekte jeg ned på Melkøya og sa at her er Norges teknologiske framtid.

At det nå kommer ammoniakkproduksjon og lagring i Hammerfest er ingen tilfeldighet.

Det er også et veldig spennende industrimiljø på Herøya. Det er jo en norsk industribase. At et av prosjektene er fra Yara er ikke veldig overraskende, men samtidig veldig gledelig.

La meg si til slutt at det at vi nå kommer med i EUs IPCEI-satsing er viktig. Vi kan ikke gjøre dette alene. Espen Barth Eide og Marte Mjøs Persen og jeg er opptatt av at Norge ikke bare skal observere det EU gjør for å nå sine mål i 2030, vi skal være en puslespillbrikke som passer inn i de målene Europa skal nå.

Det dere gjør i dag, og det Enova utløser, er et viktig frampek. Dette sammen med en rekke maritime prosjekter og den kommende utlysningen for hydrogenknutepunkter viser konturene av en helhet, nemlig produksjon av både blått og grønt hydrogen i industri og skipstransport i tillegg til infrastrukturen.

Så jeg vil rose dere alle. Dette er veldig inspirerende og spennende, og dere kan regne med at regjeringen vil være partner. Jeg håper jeg får anledning til å besøke hver av de tre plassene vi nå har fått annonsert, og så håper jeg Yara Birkeland nå passer inn i en virkelighet på Herøya som gjør dette til en virkelig storslagen satsing.

Gratulerer med dagen og lykke til!!