Styrkede energibånd til Belgia

En større næringslivdelegasjon fra Belgia besøker Norge denne uken. I delegasjonen, som blir ledet av prinsesse Astrid, deltar flere belgiske energibedrifter. I forbindelse med besøket ble det signert en felles erklæring om havvind og en intensjonsavtale om rørtransport av CO2 mellom landene.

– Belgia har vært og kommer til å forbli en viktig energipartner for Norge og vårt næringsliv. Norge er en forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa. I tillegg jobber vi tett sammen på områder som karbonfangst og -lagring, hydrogen og havvind. Med den felles erklæringen om havvind og intensjonsavtalen om rørtransport av CO2 mellom Belgia og Norge gjør vi energisamarbeidet enda tettere, sier energiminister Terje Aasland.

I delegasjonen var blant annet representanter og ledere fra North Sea Port, Port of Antwerp-Bruges, Belgian Hydrogen Council, Engie, Fluxys og Heidelberg Materials, i tillegg til delstatsmyndigheter og energiminister Tinne van der Straeten.

Felles erklæring om havvind

I forbindelse med besøket ble det signert en felles erklæring om havvind. Norge og Belgia skal fortsette å styrke det eksisterende samarbeidet om havvind og relatert infrastruktur, inkludert muligheter for fremtidige hybride samarbeidsprosjekter.

Partene skal også bestemme seg for en plan for det videre samarbeidet basert på resultatet fra studien som blir gjort av transmisjonssystemoperatørene (TSO-ene). Studien er forventet ferdigstilt i slutten av 2024.

Statnett jobber nå med å vurdere tekniske, økonomiske, markedsmessige og regulatoriske aspekter ved mulige hybride nettløsninger for havvind, og har inngått intensjonsavtaler med transmisjonssystemoperatører i flere land, blant annet Belgia, for å samarbeide om dette. Resultatene fra arbeidet skal være en del av beslutningsgrunnlaget for en eventuell hybrid nettløsning for Sørvest F-området i 2025-utlysningen.

Intensjonsavtale om rørtransport av CO2 mellom Belgia og Norge

Det ble også signert en intensjonsavtale om rørtransport av CO2. Avtalen legger rammene for forhandlingene om en bilateral avtale som vil avklare det regulatoriske regimet for bygging, legging og drift av en rørledning for transport av CO2 fra Belgia til norsk kontinentalsokkel, der CO2 vil bli permanent lagret i undergrunnen. I den bilaterale avtalen vil partene regulere bl.a. jurisdiksjon, inspeksjon og bruk av rørledningen.

Den nylige signerte intensjonsavtalen om grensekryssende transport av CO2 er et sentralt element for å fremme CO2-lagring som en løsning for å bekjempe klimaendringene. Intensjonsavtalen som ble signert i dag tar denne utviklingen et stort skritt videre, og muliggjør transport og lagring av store CO2-volumer.

Equinor og belgiske Fluxys arbeider med planer om en mulig ny CO2-rørledning fra Europa til CO2-lagre på norsk sokkel. Equinor kaller prosjektet for «CO2 Highway Europe». En slik rørledning er planlagt operativ innen 2030 og vil kunne bidra til avkarbonisering av europeisk energiintensiv industri. De involverte selskapene planlegger start av en slik rørledning i Zeebrugge i Belgia, med mulige grenrør til Dunkirk i Frankrike og Eemshaven i Nederland.

Transport og lagring av CO2 vil være viktig for å nå norske og internasjonale klimamål. I april signerte Norge en intensjonsavtale om grensekryssende transport og lagring av CO2 med Belgia, Danmark, Nederland og Sverige.