Nyheter

Styrker arbeidet mot trakassering i arbeidslivet

Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også gir vern mot seksuell trakassering.

– Vold, trakassering og seksuell trakassering hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

For å styrke vernet mot trakassering og seksuell trakassering, foreslo regjeringen å ta inn definisjoner av disse begrepene i arbeidsmiljøloven, tilsvarende de som finnes i likestillings- og diskrimineringsloven.

– At det går tydelig fram av loven hva trakassering og seksuell trakassering er, kan bidra til å gjøre det lettere for arbeidsgivere å forebygge og følge opp trakassering. Det vil også kunne gjøre det lettere for arbeidstakere å vurdere om vedkommende har blitt utsatt for trakassering eller seksuell trakassering, sier Mjøs Persen.

Et arbeidsliv fritt for trakassering 

Etter regjeringens forslag har Stortinget også behandlet et forslag om å presisere verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø.

Stortinget har også gitt sitt samtykke til å ratifisere ILO-konvensjon nr. 190 om fjerning av vold og trakassering i arbeidslivet. Konvensjonen ble vedtatt i 2019 og er den første internasjonale konvensjonen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet.