Møte i Northern Group i Oslo

Onsdag har medlemslandene i Northern Group møter om bord på hangarskipet HMS Queen Elizabeth. Northern Group er et sikkerhets- og forsvarsforum, som fokuserer på sikkerhet regionen rundt Nordsjøen.

Det er flere temaer for møtet, blant annet den sikkerhetspolitiske utviklingen i Nordområdene, sikring av viktig infrastruktur i vårt område og støtten til Ukraina.

Northern Group har tolv medlemsland. Det er Nederland, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Northern Group ledes av Storbritannia.

I forbindelse med møtet den 23.november inviteres media til å treffe forsvarsminister Ben Wallace fra Storbritannia og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

De andre landenes statsråder vil også kunne være tilgjengelige på kaien ved fartøyet. De har sine egne pressekontakter med seg.

Sted: HMS Queen Elizabeth

Tid: kl. 12.45 – Dette tidspunktet kan bli litt forandret.

Alle som skal akkrediteres før dere kommer om bord.

Navn, telefonnr. hvilket mediehus, og ta med pass som ID.

Påmelding skal sendes: asb@fd.dep.no

Tidsfrist: 0930 onsdag morgen

 

POC:

Asgeir Spange Brekke

Forsvarsdepartementet

Mob. 90028061

asb@fd.dep.no ev. fdinfo@fd.dep.no