Sikkerhetsrådet: Fellesuttalelse om Myanmar

– Det er viktig at Sikkerhetsrådet ble enig om en fellesuttalelse om Myanmar som uttrykker dyp bekymring over situasjonen og støtte til sivile, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt etter FNs sikkerhetsråds uttalelse 10. november.

I uttalelsen oppfordres militæret til å stanse voldsbruk, gi trygg og uhindret tilgang for humanitært personell og helsearbeidere og å samarbeide med den sørøst-asiatiske organisasjonen Asean.

Se Sikkerhetsrådets uttalelse United Nations Security Council Press Statement on Myanmar.