Vi tilbyr

""
Foto: Anne Lise Nordheim

Som medarbeider i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan du få:

 • spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon
 • et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø
 • hospiteringsordninger, blant annet i EU-kommisjonen, etater og kommuner
 • kurs og etter-/videreutdanning
 • fleksibel arbeidstid
 • sommertid 
 • trening i arbeidstiden
 • subsidiert kantine 
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse (gunstig boliglån)

Sosiale aktiviteter og velferdstiltak

Departementet legger stor vekt på tiltak som fremmer trivsel og tilhørighet mellom de anstte. Av de mange tiltakene som ble gjennomførte sist år, kan vi nevne:

 • kulturlunsjer der musikere eller andre kunstnere hadde innslag
 • et bedriftsidrettslag som arrangerer ulike aktiviteter (fotball, innebandy, klatring, dansing, bowling og ski) for å bygge opp fysisk helse og trivsel
 • ei fotogruppe som arrangerer kurs for fotointeresserte og går på utstillinger
 • julebord og sommerfest
 • velferdsturer