Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

Jurist med interesse for valg og demokrati

Seksjon for valg og lokaldemokrati i kommunalavdelingen har ledig fast stilling som seniorrådgiver med tiltredelse så snart som mulig. Vi vil kunne tilby varierte og komplekse arbeidsoppgaver som forvaltning, utvikling og tolkning av regelverket seksjonen forvalter, etatsstyring av Valgdirektoratet, avvikling av både nasjonale og lokale valg. Seksjonen har ansvar for valglov, partilov, lov om regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser, forskrifter knyttet til disse, ...

Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Jurist (førstekonsulent)

I personvernseksjonen er det ledig fast stilling som førstekonsulent (stillingskode 1408) i 100% stilling. Arbeidsoppgaver Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, sammen med Justis- og beredskapsdepartementet, ansvar for regjeringens personvernarbeid. Som medarbeider hos oss vil du delta i dette arbeidet. Du vil gi råd til departementsledelsen i personvernsaker, utforme departementets høringssvar og dokumenter til Stortinget, samarbeide ...

Søknadsfrist: 27. september 2018

Avdelingsdirektør/leder for arbeidslivskunnskap og utvikling i Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Arbeidsgiverpolitisk avdeling har 30 ansatte. Avdelingen har tre avdelingsdirektører som sammen med statens personaldirektør utgjør avdelingens ledergruppe. Hver avdelingsdirektør har personalansvar for inntil ti medarbeidere, men disponerer hele avdelingens ressurser i samarbeid med øvrige ledere, og i nær dialog med den enkelte medarbeider. Lederen for arbeidslivskunnskap og utvikling skal bidra til at ...

Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Til toppen