Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

Er du jurist og har lyst til arbeide med arbeidsrett i staten?

  Vi søker en ny medarbeider, som skal delta i avdelingens arbeid med lønns- og arbeidsvilkårene i staten. Du vil spesielt jobbe med arbeidstid og fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalen, samt andre juridiske problemstillinger innenfor arbeidsrettslige tema. Viktige oppgaver vil være saksbehandling, utredning og prosjektarbeid knyttet til gjeldende rett, samt utvikling av regelverket. Opplæring ...

Søknadsfrist: 30. april 2017

Er du interessert i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår i staten?

Vi søker en ny medarbeider, som skal arbeide med kunnskapsbasert utvikling av avtaleverket om overordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Du vil spesielt arbeide med forberedelse og gjennomføring av tarifforhandlinger med ansattes organisasjoner. Oppgavene vil også omfatte utredninger, samt støtte og kompetanseheving i avtaleverket til statlige virksomheter. Arbeidet løses i ulike grupper og prosjekter, og innebærer ...

Søknadsfrist: 30. april 2017