Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

Har du lyst til å jobbe i skjæringspunktet mellom juss og politikk på et spennende og variert arbeidsfelt?

Vi søker etter dyktige jurister til Same- og minoritetspolitisk avdeling. Det er ledig en fast og en midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Begge stillingene er ledige fra 01.01.2017. Den midlertidige stillingen har ca. ett års varighet.   ...

Søknadsfrist: 08.11.2016

Ledig embete som fylkesmann i Trøndelag (åremål)

Fylkesmannsembetet i Trøndelag blir etablert fra 1. januar 2018, ved en fusjon mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen leder en forvaltningsenhet med omfattende oppgaver og med ca. 290 ansatte. Kontorsted vil være delt mellom Steinkjer og Trondheim, med hovedsetet i Steinkjer, der også fylkesmannen skal ha sitt kontor. ...

Søknadsfrist: 03.11.2016

Jurist - juridisk seksjon i kommunalavdelingen

Juridisk seksjon i kommunalavdelingen har et sterkt og dynamisk arbeidsmiljø og medarbeidere med høy kompetanse. Vi har nå ledig et vikariat ut 2017 for en dyktig og engasjert jurist (førstekonsulent/rådgiver). Det er mulighet for forlengelse og ev. fast stilling. Vi arbeider for å gi kommunesektoren gode juridiske rammevilkår og har ansvaret for juridiske utredninger ved regjeringens kommunereform. Vi følger nå opp NOU 2016:4 og ...

Søknadsfrist: 30.10.2016