Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Ekspedisjonssjef i Arbeidsgiverpolitisk avdeling / Statens personaldirektør 

Vi søker en engasjert og mulighetsorientert ekspedisjonssjef som vil bidra til en mer tydelig, offensiv og virksomhetsstyrt arbeidsgiverfunksjon, både på sentralt og lokalt nivå. En viktig oppgave er å ivareta ansvaret for løpende kontakt med hovedsammenslutningene i staten og lede forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. 

Søknadsfrist: 08.09.2015

 

Les mer om å jobbe i KMD

Vi søker en økonom eller samfunnsviter til Statsforvaltningsavdelingen

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Seksjon for samordning og styring av Fylkesmannen.   Seksjonen er i ferd med å ferdigstille et nytt rammeverk for styring av Fylkesmannen som skal legges til grunn for styringen fra og med 2016. Seksjonen skal gjennom sin samordningsrolle forvalte rammeverket slik at hovedprinsippene om mindre detaljert styring og økt handlingsrom ...

Søknadsfrist: 01.09.2015

Vil du være med å videreutvikle opplæringskontoret for lærlinger i statsforvaltningen?

Regjeringen har satt ambisiøse mål for inntak av lærlinger i offentlige virksomheter. Opplæringskontoret for statlige virksomheter, OK stat, er et viktig støtte- og serviceorgan for statlige virksomheter i arbeidet med å rekruttere lærlinger. Opplæringskontoret skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen.    OK stat har lærlinger i departementene og deres underliggende ...

Søknadsfrist: 05.08.2015