Ledige stillinger i Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og distriktsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og distriktsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KDD

 

Direktør Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet er en viktig premissgiver for digitalisering, informasjonsforvaltning og innovasjon i offentlig sektor. Direktoratet er regjeringens fagorgan for samordnet digitalisering av offentlig sektor og har en viktig rolle i gjennomføringen av regjeringens politikk på området. Digitaliseringsdirektoratet har ca. 350 ansatte fordelt på tre kontorsteder, i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi søker en strategisk og fremtidsrettet direktør med god rolleforståelse og engasjement ...

Søknadsfrist: 19. januar 2023