Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Ekspedisjonssjef i Arbeidsgiverpolitisk avdeling / Statens personaldirektør 

Vi søker en engasjert og mulighetsorientert ekspedisjonssjef som vil bidra til en mer tydelig, offensiv og virksomhetsstyrt arbeidsgiverfunksjon, både på sentralt og lokalt nivå. En viktig oppgave er å ivareta ansvaret for løpende kontakt med hovedsammenslutningene i staten og lede forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. 

Søknadsfrist: 08.09.2015

 

Les mer om å jobbe i KMD

Vil du være med å forme framtidas regionalpolitikk?

Førstekonsulent/rådgjevar/seniorrådgjevar Det er ledig tre stillingar i Regionalpolitisk avdeling, to faste stillingar og eitt årsvikariat med høve for fast tilsetting.   Regional- og distriktspolitikken bidreg til verdiskaping, arbeidsplassar og velferd i heile landet. Regionalpolitisk avdeling analyserer den regionale utviklinga, gjev faglege råd om utforminga av regionalpolitikken, forvaltar ...

Søknadsfrist: 16.09.2015