Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

Vil du bidra til en mer offensiv og strategisk arbeidsgiverpolitikk i staten

Stilling som seniorrådgiver i arbeidspolitisk avdeling Vi søker en medarbeider som skal være med på å sikre at avdelingen jobber analytisk og kunnskapsbasert med utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken og at vi kan dokumentere og analyserer effekten av sentrale og lokale tiltak. Du vil jobbe sammen med kolleger fra alle avdelingens kompetanseområder: jus, forhandlinger og strategi og utvikling og delta med kunnskapsbaserte innspill og analyser i mange av ...

Søknadsfrist: 28.02.2017

Planavdelingen søker to nye medarbeidere

Seksjon for regional- og statlig planlegging har 12 ansatte. Vi har ansvar for statlige planvirkemidler, regional planlegging, steds- og sentrumsutvikling, samordnet areal- og transportplanlegging, konsekvensutredninger, planforskning og plankompetanse, universell utforming, og koordinering av avdelingens internasjonale arbeid. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i KMD, andre departement, regionale myndigheter og forskningsmiljøer. ...

Søknadsfrist: 26.02.2017