Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

Pådriver for effektiv ressursbruk og digitalisering i bolig- og bygningssektoren

Seniorrådgiver / utredningsleder / fagdirektør - Fast stilling Vi søker en analytisk, initiativrik og selvstendig medarbeider som kan være med å utvikle mål- og resultatstyringen   for bolig- og bygningssektoren. Digitalisering, omstilling og effektiv ressursbruk er sentrale temaer. Arbeidsoppgaver Gjennom tett samarbeid med fagansvarlige i avdelingen vil du fremme digitalisering, omstilling og effektiv ressursbruk i bolig- og bygningssektoren. Du vil bidra til ...

Søknadsfrist: 16.10.2016

Vil du jobbe med statsbudsjettet for bolig- og bygningspolitikken?

Fast stilling som førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver Vi søker en engasjert og initiativrik medarbeider til avdelingens arbeid med statsbudsjettet. Arbeidsoppgaver Du vil delta i avdelingens arbeid med statsbudsjettet. Avdelingen har ansvar for store økonomiske ordninger som er viktige for mange innbyggere: bostøtte på i underkant av 3 mrd. kroner, tilskudd for om lag 1,5 mrd. kroner og Husbankens låneramme på 18 mrd. kroner. Du skal ...

Søknadsfrist: 09.10.2016