Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

Ledig embete som fylkesmann i Finnmark (midlertidig)

Fylkesmannen er Kongen og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for å følge opp Stortingets og Regjeringens mål og retningslinjer. Fylkesmannen skal også samordne den øvrige statlige forvaltningen i fylket og ta del i samarbeid og samhandling mellom stat, fylkeskommune og kommuner. Fylkesmannen leder en forvaltningsenhet med omfattende oppgaver og med ca 120 ansatte. Kontorsted er i Vadsø.   Den som søker må ha bred samfunnsinnsikt og høyt samfunnsengasjement, og ha ...

Søknadsfrist: 01.09.2016

Statsforvaltningsavdelinga søkjer ny medarbeidar.

Vi har ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar i seksjon for personvern, bygg, eigedom og partistøtte. Seksjonen har ansvar for etatsstyring av Datatilsynet, og Statsbygg. Seksjonen har i tillegg ansvar for personopplysningsforskrifta, er kontaktorgan for Det Kongelige Hoff og har ansvar for partiloven og tilskotsordninga for politiske organisasjonar. ...

Søknadsfrist: 28.08.2016