Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

To juriststillinger, plan- og bygningsrett

Departementet er landets øverste planmyndighet og har ansvar for forvaltning, utvikling og veiledning av plandelen av plan- og bygningsloven. Du blir del av et bredt tverrfaglig fagmiljø med jurister og planleggere, og får jobbe med rettssaker i samarbeid med Regjeringsadvokaten, skrive tolkningsuttalelser fra departementet, arbeide med lovproposisjoner, rundskriv, veiledning og utvikling av plan- og bygningsloven. Arealpolitikk og planlegging er viktige verktøy for å styre ...

Søknadsfrist: 3. juni 2018

Ekspedisjonssjef i regionalpolitisk avdeling

Vil du lede arbeidet med å utvikle og iverksette regjeringens distrikts- og regionalpolitikk?     Vi søker deg som er trygg i lederrollen, god til å kommunisere og motivere høyt kompetente ...

Søknadsfrist: 22. mai 2018