Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

Strategisk lederstilling - nasjonal kart- og geodatapolitikk og samfunnsplanlegging

Departementet søker ny leder med ansvar for geografisk infrastruktur, matrikkel og tinglysing. Du vil ha ansvar for etatsstyring av Kartverket. Videre vil du kunne få ansvar for tilgrensende fagfelt innen samfunns- og arealplanlegging. Stillingen inngår i planavdelingens ledergruppe, med personalansvar for en gruppe medarbeidere. ...

Søknadsfrist: 4. september 2017

Avdelingsdirektør

Vil du være med å lede Same- og minoritetspolitisk avdeling?    Vi søker en utviklingsorientert, trygg og motiverende leder. Du er en relasjonsbygger, har pågangsmot og viser gjennomføringsevne. Du må trives med og mestre dynamikken i forholdet mellom politikk og forvaltning, og mellom majoritet og minoritet.    ...

Søknadsfrist: 27. august 2017