Ledige stillinger i Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og distriktsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og distriktsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KDD

 

Regionalpolitisk avdeling søker 3 førstekonsulenter/rådgivere

Er du analytisk og har stort samfunnsengasjement? Hjelp oss å løse vårt viktige samfunnsoppdrag! Målet med regional - og distriktspolitikken er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Norge står overfor utfordringer knyttet til tilgang på kompetanse og arbeidskraft utenfor de største byområdene, både for næringslivet og for tilgang på tjenester for befolkningen. Vi står også overfor utfordringer knyttet til å utløse vekst i verdiskaping ...

Søknadsfrist: 25. januar 2022