Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

 

Bolig- og bygningsavdelingen søker avdelingsdirektør (jurist)

Boligjuridisk seksjon har ansvar for å sikre balansert regulering av rettigheter og plikter ved leie av bolig og blant boligeiere, og regulere statens og kommunenes roller og ansvar på det boligsosiale området. Ansvaret omfatter forvaltning og videreutvikling av husleieloven, eierseksjonsloven, borettslagsloven, boligbyggelagsloven og lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder med tilhørende forskrifter ("boliglovene"). En stor del av seksjonens arbeid knytter seg til lovutredningsarbeid og ...

Søknadsfrist: 8. februar 2021

Fast stilling som rådgiver med juridisk- og teknologikompetanse

Seksjonen for IT-politikk har ansvar for strategi- og politikkutforming med vekt på verdiskaping og inkluderende samfunnsutvikling. Vi arbeider med å påvirke samfunnets og offentlig sektors evne til å få gevinster ut av digitaliseringen og motvirke negative effekter. IT politikken griper på tvers av alle samfunnssektorer og vi identifiserer utfordringer, initierer, koordinerer og følger opp tiltak. Samordning av IT-politikken for samfunnet og for offentlig sektor er vår hovedoppgave. Eksempler ...

Søknadsfrist: 8. februar 2021