Ledige stillinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler.

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 Les mer om å jobbe i KMD

 

Rådgiver/seniorrådgiver (jurist) i Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Vi har ledig en fast stilling og mulighet for et vikariat. Hos oss vil du få et verdifullt innblikk i arbeidet i et departement og mye læring. Du vil delta i utviklingen av statsansatteloven, tjenestetvistloven og karanteneloven med forskrifter gjennom saksbehandling, utredning og administrative oppgaver på det juridiske området. Du vil jobbe tett sammen med kolleger som arbeider med individuell og kollektiv arbeidsrett, og også i arbeidsgrupper sammen med medarbeidere fra alle avdelingens ...

Søknadsfrist: 17. mai 2021

Avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniserings- departementet  

Som avdelingsdirektør leder du arbeidet med statsbudsjettet i departementet. Du vil bidra til effektive og gode budsjettprosesser og levere gode analyser og beslutningsgrunnlag for politisk ledelse. Du vil jobbe med et bredt spekter av oppgaver og krevende avveiinger, ofte med korte tidsfrister. Arbeidet gir stor kontaktflate i departementet og mot Finansdepartementet samt nærhet til politiske beslutninger. Du leder og samarbeider med et kompetent team på ca 5 selvstendige medarbeidere. ...

Søknadsfrist: 10. mai 2021

Rådgivar/seniorrådgivar 

Seksjon for fellestenester har ansvaret for etatsstyringa av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og for arbeidet med utvikling av nye fellestenester på det administrative området i departementsfellesskapet. Vi søkjer ein medarbeidar som kan vere med på å styrkje tryggingsarbeidet i departementsfellesskapet. I denne stillinga vil du få høvet til å jobbe med komplekse tryggingsfaglege problemstillingar med ei brei kontaktflate mot eit stort tryggingsfagleg miljø i DSS og ...

Søknadsfrist: 11. mai 2021