Medmorskap

Søknad om medmorskap sendes til Folkeregistermyndigheten, Skatt Nord, Personregisteret, 9613 Hammerfest.

Det er et vilkår for å få fastsatt medmorskap etter barneloven at det foreligger samtykke fra mors ektefelle/ samboer før assistert befruktning finner sted.

 

Søknadsskjema om medmorskap

Til toppen