Høringsuttalelser

Ikke alle høringsinstanser har levert merknader innen fristens utløp. Uttalelser som leveres i etterkant vil bli publisert løpende.

 

Ingen merknader
Følgende instanser har ingen merknader:

  • Hole Kommune
  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Miljøverndepartementet
  • Nærings- og handelsedepartementet
  • Olje- og energidepartementet
  • Oslo politidistrikt
  • Senter for IKT i utdanningen