Forslag til endringer i svalbardloven m.m i forbindelse med innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen

Høringsnotat

Forslag til endringer i svalbardloven m.m i forbindelse med innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen

Høringsnotat

Til toppen