Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

3 Forslag til svalbardbudsjett...


3 Forslag til svalbardbudsjett for 2001


Budsjettrammen på svalbardbudsjettet for 2001 er 94,348 mill. kr. Dette er en økning på 4,922 mill. kr eller 5,5 % i forhold til vedtatt budsjett for 2000.

Underskuddet på svalbardbudsjettet for 2001 er anslått til 61,230 mill. kr. Underskuddet dekkes inn gjennom et tilskudd over Justisdepartementets budsjett kap 0480 Svalbardbudsjettet post 50 Tilskudd. Tilskuddet fra statsbudsjettet utgjør den største inntektsposten på svalbardbudsjettet, og det foreslåtte tilskuddet for 2001 utgjør 64,9 % av de forventede inntektene. Inntil 1970 balanserte svalbardbudsjettets inntekter med utgiftene. Siden den gangen har det vært nødvendig med et årlig tilskudd over Justisdepartementets budsjett. Dette har variert fra år til år, og har vært økt ved ekstraordinære tilskuddsbehov. De siste årene har ikke hele det bevilgede tilskuddet blitt benyttet ettersom skatteinngangen har vært langt høyere enn forventet.

Bortsett fra statstilskuddet er skatter og avgifter fra Svalbard den største inntektsposten, jf. omtalen av kap 3030 i punkt 5. Skatteinntektene for 2001 er anslått til 27 mill. kr. Dette er en økning på 2,0 mill. kr eller 8,0 % i forhold til vedtatt bevilgning for 2000. Det har de siste årene vært en betydelig økning i skatteinntektene fra Svalbard, og tilskuddet over svalbardbudsjettet er derfor redusert tilsvarende. Inntektene fra utførselsavgift, årsavgift og utmålsgebyrer er for 2001 samlet anslått til 2,3 mill. kr. Inntektene fra skatter og avgifter utgjør 31 % av de samlede inntektene over svalbardbudsjettet.

Svalbardbudsjettet er i stor grad et driftsbudsjett. Den største utgiftsposten er Sysselmannens transporttjeneste (kap. 6), som blant annet inkluderer utgifter til redningshelikopter. Andre store utgiftsposter er Sysselmannen (kap. 5) og Statens bygninger i Longyearbyen (kap. 20). For 2001 er det også foreslått bevilget 3,5 mill. kr til dekning av Telenors samfunnspålagte oppgaver på Svalbard. Det er videre lagt inn en økning på 1 mill. kr i tilskuddet til Svalbardrådet. Økningen skal sette Svalbardrådet i stand til å forberede den forestående innføringen av lokaldemokrati i Longyearbyen. En oversikt over inntekter og utgifter og en oversikt over utgiftene fordelt på postnivå er gitt i punkt 5 nedenfor. I del II er det gitt en nærmere omtale av de enkelte budsjettkapitlene.


Til toppen