Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

5 Oversikt over foreslåtte...


5 Oversikt over foreslåtte bevilgninger på svalbardbudsjettet for 2001


Følgende oversikt viser regnskapstall for 1999, vedtatt budsjett for 2000 og forslag til bevilgning over svalbardbudsjettet for 2001: (Inntektene er eksklusive tilskuddet fra statsbudsjettet.)

Regnskap1999Saldert
budsjett2000
Forslag2001
Utgifter85 08689 42694 348
Inntekter40 36929 92033 118

Utgifter under programkategori 06.80 fordelt på kapitler:

(i 1 000 kr)
Kap.BetegnelseRegnskap 1999Saldert
budsjett
2000
Forslag
2001
Pst. endr.
00/01
0001Svalbard kirke1 5621 5501 6254,8
0002Tilskudd til Svalbardrådet og kulturelle formål
m.m.
1 7501 7502 80060,0
0005Sysselmannen (jf. kap. 3005)17 52218 66317 763-4,8
0006Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 3006)42 57744 50044 5000,0
0007Tilfeldige utgifter8158084 008396,0
0009Kulturminnetiltak2 1332 0502 0500,0
0011Bergmesteren (jf. kap. 3011)1 4431 4551 5305,2
0017Refusjon til Norsk Polarinstitutt2 9502 9502 450-16,9
0018Fyr og radiofyr3 2003 2003 2000,0
0020Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 3020)9 71410 90012 82217,6
0022Likningsforvaltningen for Svalbard1 4201 6001 6000,0
Sum kategori 06.8085 08689 42694 3485,5

Utgifter under programkategori 06.80 fordelt på postgrupper:

(i 1 000 kr)
Post-gr.BetegnelseRegnskap 1999Saldert
budsjett
2000
Forslag
2001
Pst. endr.
00/01
01223Driftsutgifter79 72882 85187 2235,3
30249Nybygg, anlegg m.v.6581 8751 8750,0
50258Overføringer til andre statsregnskaper2 9502 9502 450-16,9
70289Overføringer til private1 7501 7502 80060,0
Sum kategori 06.8085 08689 42694 3485,5

Inntekter under programkategori 06.80 fordelt på kapitler:

(i 1 000 kr)
Kap.BetegnelseRegnskap 1999Saldert
budsjett
2000
Forslag
2001
Pst. endr.
00/01
3005Sysselmannen (jf. kap. 5)1 1422002000,0
3006Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 6)2 1141 4001 5007,1
3020Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 20)6394202 118404,3
3030Skatter og avgifter36 35527 90029 3005,0
3035Tilskudd fra statsbudsjettet46 52559 50661 2302,9
Sum kategori 06.8086 77489 42694 3485,5

Til toppen