Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til vedtak om...


Forslag til vedtak om bevilgning av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001


I

Utgifter:

Kap.PostKrKrKr
Svalbardbudsjettet
0001Svalbard kirke
01Driftsutgifter
1 625 0001 625 000
0002Tilskudd til Svalbardrådet og kulturelle formål
m.m.
70Tilskudd til velferdsarbeid på Svalbard
960 000
71Tilskudd til Svalbardrådet
1 840 0002 800 000
0005Sysselmannen (jf. kap. 3005)
01Driftsutgifter
17 763 00017 763 000
0006Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 3006)
01Driftsutgifter
44 500 00044 500 000
0007Tilfeldige utgifter
01Driftsutgifter
4 008 0004 008 000
0009Kulturminnetiltak
01Driftsutgifter
2 050 0002 050 000
0011Bergmesteren (jf. kap. 3011)
01Driftsutgifter
1 530 0001 530 000
0017Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50Refusjon
2 450 0002 450 000
0018Fyr og radiofyr
01Driftsutgifter
3 200 0003 200 000
0020Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
01Driftsutgifter
10 947 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
kan overføres
1 875 00012 822 000
0022Likningsforvaltningen for Svalbard
01Driftsutgifter
1 600 0001 600 000
Sum Svalbardbudsjettet94 348 000
Sum departementets utgifter94 348 000

Inntekter:

Kap.PostKrKrKr
Svalbardbudsjettet
3005Sysselmannen (jf. kap. 5)
01Diverse inntekter200 000200 000
3006Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 6)
01Leieinntekter1 500 0001 500 000
3020Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 20)
01Inntekter2 118 0002 118 000
3030Skatter og avgifter
70Skatter m.m.27 000 000
71Utførselsavgift800 000
72Utmålsgebyr, årsavgift1 500 00029 300 000
3035Tilskudd fra statsbudsjettet
70Tilskudd61 230 00061 230 000
Sum Svalbardbudsjettet94 348 000
Sum departementets inntekter94 348 000

Til toppen