RNB Fylkesoversikt

Fylke

 

NIBIO – nytt forsøksveksthus på Særheim (Rogaland)

Som et tiltak for å motvirke arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet, foreslås en bevilgning på 18,5 millioner kroner til et moderne veksthus. 

Veksthuset på Særheim er fra 1998, og er lite egnet for fremtidsrettet forskning. Satsingen skal støtte opp under økt konkurranseevne og vekst i næringen. 

De siste årene har veksthusnæringen i Norge vært gjennom en rivende utvikling. Sentralt i denne positive utviklingen har vært Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin enhet på Særheim (Klepp kommune på Jæren).