Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tildelingsbrev og årsrapporter – Olje- og energidepartementet

Tildelings- og oppdragsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelings- og oppdragsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser mål, prioriteringer og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelings- og oppdragsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1).

2018: Årsrapport

2017: Årsrapport

2016: Årsrapport

2015: Årsrapport

2014: Årsrapport

 

2018: Årsrapport

2017: Årsrapport

2016: Årsrapport

2015: Årsrapport 

2014: Årsrapport

  

 

 

 

Til toppen