Tildelingsbrev og årsrapporter

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tildelings- og oppdragsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelings- og oppdragsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser mål, prioriteringer og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelings- og oppdragsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelings- og oppdragsbrev

Oversikt over tildelings- og oppdragsbrev fra Olje- og energidepartementet (i pdf-format):

2016

2015

2014

Årsrapporter:

2016

Årsrapport for OD 2016

Årsrapport for NVE 2016

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

Årsrapport for Enova 2016

Årsrapport for Gassnova 2016 

2015

Årsrapport for OD 2015

Årsrapport for NVE 2015

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

Årsrapport for Gassco 2015

Årsrapport for Statnett 2015

Årsrapport for Enova 2015

Årsrapport for Gassnova 2015 

Årsrapport for Statoil 2015

2014

Årsrapport for OD 2014

Årsrapport for NVE 2014 

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014
 
Årsrapport for Gassco 2014

Årsrapport for Statnett 2014

Årsrapport for Enova 2014.

Årsrapport for Gassnova 2014.

Årsrapport for Statoil 2014.