Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forord


Forord

Norge på alle hav


Havet både tiltrekker og skremmer oss mennesker. Det binder oss sammen på tvers av kontinenter. I Norge har mennesker alltid levd ved havet, av havet og på havet. Uten sjø og hav ville Norge og nordmenn ha vært noe annet enn det vi er.
Norsk skipsfarts styrke har vært at vi har våget å bevege oss bortenfor stadig nye horisonter. Vi har gjennom generasjonene hatt evne til å tilpasse oss og utnytte nye markeder og ny teknologi og sette nye merkestener for internasjonal skipsfart. Dette er egenskaper som vi fortsatt kan trekke på i den videre utviklingen av sjøtransport. Maritime transportformer er mer miljøvennlige enn vei- og lufttransport.
Den norske sjømann og norsk sjømannskap er kjent og respektert for kvalitet. Teknologien er i stadig utvikling. Ambisjonene om økt sikkerhet og bedre miljø sprenger nye grenser. Vi trenger derfor fortsatt kvalitetsbevisste aktører - menn og kvinner både til sjøs og på land - som kan utnytte de konkurransefortrinn som ligger i samspillet innen et bredt kompetent fagmiljø på de maritime områder. Oppbygging av kompetanse, organisering og nettverk er nøkkelstrategier for enhver fremtidsrettet næring som tar ansvaret for egen utvikling.
Myndighetene har oppgaven å utløse initiativ og kunnskap slik at den samlede maritime næring kan hevde seg og utvikle seg i en stadig skarpere global konkurranse. Mange av våre kystsamfunn er avhengige av at vi bevarer og videreutvikler en livskraftig maritim virksomhet som bør få arbeide under mest mulig forutsigelige rammer i en uforutsigelig verden.
Norge er en maritim stormakt, med virksomheten forankret i Norge og i norsk kompetanse. Samtidig er dette en av våre mest internasjonaliserte næringer. Vi må tenke nytt, tenke lenger og tenke sammen for å sikre denne posisjonen fremover. Arbeidet og prosessen med forberedelsen av denne Stortingsmeldingen har utløst et fruktbart samarbeid på tvers av faggrenser. Det er staket ut en kurs for den samlede maritime nærings egenutvikling som utgjør et konstruktivt grunnlag for de forslag til tiltak som inngår i denne meldingen.
Begrepet "norsk" skal fortsatt være et varemerke i internasjonal skipsfart og i all maritim virksomhet som signaliserer kvalitet og konkurransestyrke.Kapittelsider:
[Hovedside][Forord][1. Innledning og sammendrag][2. Målsetting og næringspolitisk bakgrunn]
[3. Utviklingen innen de enkelte maritime næringer][4. Den internasjonale utviklingen]
[5. Tiltak for styrking av de maritime næringer]
Til toppen