St.meld. nr. 28 (1995-96)

Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer


St meld nr 28 (1995-96)
Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer
Utenriksdepartementet

Innhold:

Forord
1. Innledning og sammendrag
2. Målsetting og næringspolitisk bakgrunn
3. Utviklingen innen de enkelte maritime næringer
4. Den internasjonale utviklingen
5. Tiltak for styrking av de maritime næringer
Utgitt av Utenriksdepartementet mars 1996.
Trykket utgave kan bestilles fra Utenriksdepartementet, informasjonsseksjonen, faks. nr. 22 24 27 87.
Design og produksjon av WWW-utgave: Grafisk Consult a.s, Oslo.
Forside illustrasjon av Marek Tachezy/Siste skrik.

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget