- Sudan ved et veiskille

Statssekretær Espen Barth Eide møtte i dag Pa'gan Amum Okiech, generalsekretær i Sudan People's Liberation Movement (SPLM).

- Sudan ved et veiskille

09.10.06 Statssekretær Espen Barth Eide møtte Pa'gan Amum Okiech, generalsekretær i Sudan People's Liberation Movement (SPLM) mandag 9. oktober. SPLM er regjeringspartner i samlingsregjeringen i Khartoum. De to diskuterte situasjonen i Sudan og behovet for en rolle for det internasjonale samfunn i konflikten.

Forsvardepartementet har vært tungt involvert i de internasjonale diplomatiske prosessene for å få på plass en FN-styrke i Darfur. Statssekretæren har i denne sammenheng også nylig hatt møter med Sudans statssekretær Al-Wasilla Al-Samani og USAs ambassadør til FN, John R. Bolton, hvor de samme spørsmålene ble diskutert.

Okiech redegjorde for situasjonen i Sudan og understreket at landet står ved et viktig veiskille. - På den ene siden er det positive tendenser som, hvis de blir forsterket, kan føre Sudan i en positiv, demokratisk retning. Samtidig er det også en fare for at situasjonen i Sudan kan utvikle seg i motsatt retning og gå mot kollaps. En slik utvikling vil ikke bare bety en katastrofe med store humanitære lidelser i Sudan, men kan også destabilisere større deler av det afrikanske kontinentet, sier han.

- Vil samarbeide

Pa'gan Amum understreket at det internasjonale samfunn må se fredsavtalen for Sør-Sudan (Comprehensive Peace Agreement, CPA) i sammenheng med krisen i Darfur. Dersom man ikke får noen løsning i Darfur, risikerer man at uroen sprer seg og at også de andre fredsprosessene i Sudan bryter sammen. President Omar Hassan al-Bashir har, i motsetning til SPLM, nektet å godta en FN-styrke i Darfur. Pa'gan Amum la vekt på at partiet hans vil samarbeide med det internasjonale samfunn for å legge press på presidentens parti. Han understreket også at jo lenger FN venter med å gripe inn, desto høyere vil den humanitære kostnaden bli.

Pa'gan Amum sa at Norge kan spille en helt spesiell rolle i Sudan, som et lite land som ikke oppfattes å ha en skjult agenda. Det kan bety at Norge har større gjennomslagskraft i Khartoum, men også at man kan spille en spesiell rolle for å påvirke andre sentrale aktører, som Kina, Russland, Egypt og USA.


Fortsetter i sør

Barth Eide understreket at et norsk bidrag til en FN-styrke i Darfur ikke vil komme på bekostning av det norske engasjementet sør i Sudan. Pa'gan Amum var også interessert i den norske erfaringen med sikkerhetssektorreform i tidligere konfliktområder. Sudan har to uavhengige nasjonale forsvarsstrukturer, og norsk hjelp til å styrke forsvarssektoren vil være svært viktig for stabiliteten i landet. Norge har tidligere vært engasjert i å bistå myndighetene med å bygge opp felles militære avdelinger og en felles overkommando under CPA, men dette arbeidet ble avsluttet på grunn av motstand i den sudanesiske regjeringen.

Møtet med Pa'gan Amum var føyer seg inn i rekken av flere møter den siste tiden om situasjonen i Darfur.


- Positiv rolle

Statssekretæren i det sudanesiske utenriksdepartementet, Al-Wasilla Al-Samani , besøkte statssekretær Espen Barth Eide 29. september for å diskutere situasjonen i Darfur. Al-Samani var takknemlig for all norsk bistand og støtte til Sudan gjennom mange år.
- Jeg ønsker at Norge skal fortsette å spille en positiv rolle i landet, sa han.

Al-Samani var svært skeptisk til en FN-overtakelse i Darfur, noe han hevdet ville kunne utarte til et nytt Irak. Han understreket at godkjennelse fra Khartoum var en forutsetning for en eventuell FN-overtakelse.
- FN-resolusjon 1706 sier tydelig at aksept fra sudanske myndigheter er nødvendig, sier Barth Eide.
- Det internasjonale samfunn må nå stå sammen i presset på sudanske myndigheter, og dette gjelder også Russland, Kina og afrikanske og arabiske land. Vi har en genuin humanitær interesse i å sende en FN-styrke til Darfur. For å kunne beskytte lokalbefolkningen og se til at fredsavtalen overholdes, er FN eneste løsning.

Barth Eide la vekt på norsk satsning på FN og behovet for at FN må ta over Den afrikanske unions fredsoperasjon i Darfur (AMIS). Operasjonen er underbemannet og underfinansiert, og har ikke tilstrekkelig kapasitet til verken å sikre at fredsavtalen overholdes eller å avhjelpe den humanitære katastrofen i regionen. FN har et mye større apparat til rådighet og lang erfaring med fredsoperasjoner. Sammenliknet med AU har FN derfor betydelig større forutsetning for å kunne ivareta en helhetlig tilnærming i Darfur.

Økt fokus på FN

25. september møtte statssekretær Espen Barth Eide USAs ambassadør til FN, John R. Bolton, for samtaler. Barth Eide redegjorde for Norges økte fokus på FN og Norges intensjon om økt deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner. Han understreket også betydningen av at vestlige land bærer sin del av byrden i FN-operasjoner. Han viste i den forbindelse til troppebidragsytermøtet for Darfur, hvor Norge og Sverige kunngjorde sin intensjon om å delta med en ingeniørbataljon. Han understreket at man fra norsk side fortsatt tror at en FN-operasjon i Darfur vil tvinge seg fram, og at det er et viktig signal til Khartoum at styrkene er klare.