Endringslov til ekomloven

Lov 11. januar 2008 nr. 2 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Endringslov til ekomloven.

Endringslov til ekomloven.

Se loven på lovdata.no