Endringslov til vegtrafikkloven

Lov 17. desember 2010 nr. 91 om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)

Endringslov til vegtrafikkloven.

Endringslov til vegtrafikkloven.

Se loven på lovdata.no