Evaluering av Kvinner i fokus og Nettverkskreditt

Evalueringen ser på hvordan kvinnesatsing i Innovasjon Norge er organisert og hvilke effekter tjenestene har hatt så langt.

Formålet med evalueringen av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt, har vært å se på hvordan kvinnesatsing i Innovasjon Norge er organisert og hvilke effekter tjenestene har hatt så langt, samt å innhente internasjonale perspektiver og erfaringer fra tilsvarende felt.

Evalueringen er gjennomført av Rambøll Management, 2008.

Evaluering av Kvinner i fokus og Nettverskreditt  (pdf)