Fremtidig regjeringskvartal

Rapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” er en kvalitetssikring av konseptvalgsutredningen som ble lagt frem i juni 2013.

Rapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” er en kvalitetssikring av konseptvalgsutredningen som ble lagt frem i juni 2013. Den er utarbeidet av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt.

Kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” anbefaler i likhet med konseptvalgutredningen at regjeringskvartalet legges mellom Akersgata og Møllergata med mulighet for utvidelse nordøst mot Hammersborg.

Rapporten foreslår en mer konsentrert utbygging i det eksisterende regjeringskvartalet. Dette vil gi en mer langsiktig løsning som tar høyde for fremtidige behov for å utvide kvartalet.

Kvalitetsikrerne gir følgende anbefalinger om hva konseptvalget bør avklare:

  • i hvilken grad byggene skal være foregangsprosjekter når det gjelder arkitektur, materialvalg, fleksibilitet og miljøløsninger,
  • nødvendig sikkerhetsnivå,
  • andel åpne kontorlandskap og cellekontorer og eventuell underdekning av arbeidsplasser,
  • bevaring eller riving av Høyblokka og Y-blokka.

Kvalitetssikringsrapporten "Fremtidig regjeringskvartal - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)" (pdf)