Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal

Konseptvalgsutredningen fra den uavhengig konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter foreslår fem ulike alternativer til gjenreisingen av regjeringskvartalet.

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal (4 Mb, pdf)
 
Referansedokumenter: