Høring - Vedlikehold av krigsgraver

Forslag til forskrift og tilskuddsordning for vedlikehold av krigsgraver i Norge. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2014

Resultat:

Kulturdepartementet har ansvar for forvaltning og vedlikehold av de om lag 28 000 utenlandske krigsgravene i Norge. Vedlikeholdet har de fleste steder vært ivaretatt av lokal gravplassmyndighet, noen steder av privatpersoner, forsvaret og andre. Vedlikeholdsutgiftene har vært dekket av departementet, etter regning.

Departementet foreslår nå at det i en egen forskrift fastsettes at ansvaret for vedlikehold av disse gravene legges til den lokale gravplassmyndigheten.