Høring - Vedlikehold av krigsgraver

Forslag til forskrift og tilskuddsordning for vedlikehold av krigsgraver i Norge. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2014

Resultat:

Kulturdepartementet har ansvar for forvaltning og vedlikehold av de om lag 28 000 utenlandske krigsgravene i Norge. Vedlikeholdet har de fleste steder vært ivaretatt av lokal gravplassmyndighet, noen steder av privatpersoner, forsvaret og andre. Vedlikeholdsutgiftene har vært dekket av departementet, etter regning.

Departementet foreslår nå at det i en egen forskrift fastsettes at ansvaret for vedlikehold av disse gravene legges til den lokale gravplassmyndigheten.

Vår ref.: 14/3469

Vedlikehold av krigsgraver – høring

Kulturdepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til forskrift og tilskuddsordning for vedlikehold av krigsgraver i Norge.

Kulturdepartementets kirkeavdeling har ansvar for forvaltning og vedlikehold av de om lag 28 000 utenlandske krigsgravene i Norge. Vedlikeholdet har de fleste steder vært ivaretatt av lokal gravplassmyndighet, noen steder av privatpersoner, forsvaret og andre. Vedlikeholdsutgiftene har vært dekket av departementet, etter regning.

Departementet foreslår nå at det i en egen forskrift fastsettes at ansvaret for vedlikehold av disse gravene legges til den lokale gravplassmyndigheten. Forslaget til forskrift med merknader framgår av høringsnotatets vedlegg 1.

Utgiftene vil fortsatt bli dekket av staten, nå ved et årlig tilskudd. Forslag til tilskuddsbeløp for den enkelte tilskuddsmottakeren framgår av vedlegg 2.

Det legges opp til at nyordningen skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2015.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på vurderingene og forslagene i høringsnotatet. Høringsdokumentene er også tilgjengelige på www.regjeringen.no/kud.

Høringsfristen er 15. november 2014.

Høringsuttalelser sendes Kulturdepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo, og kan også sendes som e-post til postmottak@kud.dep.no 

 

Med hilsen

 

Ingrid Vad Nilsen
ekspedisjonssjef (e.f.)

Per-Otto Gullaksen
seniorrådgiver

Høringsinstanser

A/L Steinskulptur

Alstahaug kirkelige fellesråd

Alta kirkelige fellesråd

Arendal kirkelige fellesråd

Aukra sokneråd

Aure kyrkjelege fellesråd

Ballangen menighetsråd

Balsfjord kirkelige fellesråd

Bamble kirkelige fellesråd

Bardu menighetsråd

Bergen kirkelige fellesråd

Bodø kirkelige fellesråd

Bygland kyrkjelege fellesråd

Bærum kommune

Dovre kirkelige fellesråd

Dyrøy menighetsråd

Eidskog kirkelige fellesråd

Eigersund kirkelige fellesråd

Elverum kirkelige fellesråd

Evenes menighetsråd

Falstadsenteret

Farsund kirkelige fellesråd

Fauske kirkelige fellesråd

Flekkefjord kirkelige fellesråd

Flesberg kirkelige fellesråd

Flå og Nes kirkelige fellesråd

Forsvarsbygg

Fredrikstad kirkelige fellesråd

Fræna kyrkjelege fellesråd

Frøya menighetsråd

Fyresdal sokneråd

Gjøvik kirkelige fellesråd

Gravferdsetaten i Oslo

Grimstad kirkelige fellesråd

Grong kirkelige fellesråd

Hamarøy kirkelige fellesråd

Haram kyrkjelege fellesråd

Harstad kirkelige fellesråd

Hattfjelldal menighetsråd

Haugesund kirkelige fellesråd

Hemne kirkelige fellesråd

Hemnes kirkelige fellesråd

Hægebostad kirkelige fellesråd

Høyanger kyrkjelege fellesråd

KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Karasjok menighetsråd

Karmøy kirkelige fellesråd

Kommunenes Sentralforbund

Kragerø kirkelige fellesråd

Kristiansand kirkelige fellesråd

Kristiansund kirkelige fellesråd

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Larvik kirkelige fellesråd

Lebesby kirkelige fellesråd

Lesja kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd

Lillehammer kirkelige fellesråd

Lindesnes kirkelige fellesråd

Lyngdal kirkelige fellesråd

Mandal kirkelige fellesråd

Masfjorden kyrkjelege fellesråd

Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Modum kommune

Molde kirkelige fellesråd

Moss kirkelige fellesråd

Målselv kirkelige fellesråd

Narvik kirkelige fellesråd

Narviksenteret

Nord-Fron kirkelige fellesråd

Nøtterøy kirkelige fellesråd

Oppdal kirkelige fellesråd

Orkdal kirkelige fellesråd

Os sokneråd

Oslo kirkelige fellesråd

Porsanger menighetsråd

Rana kirkelige fellesråd

Rana kommune

Rauma kirkelige fellesråd

Ringebu kirkelige fellesråd

Ringerike kirkelige fellesråd

Rissa kirkelige fellesråd

Risør kirkelige fellesråd

Saltdal kirkelige fellesråd

Sande menighetsråd

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sauda sokneråd

Sel kirkelige fellesråd

Skien kirkelige fellesråd

Skånland kirkelige fellesråd

Sola kommune

Songdalen kirkelige fellesråd

Stavanger kirkelige fellesråd

Stjørdal kirkelige fellesråd

Stord kyrkjelege fellesråd

Storfjord menighetsråd

Støren kirkelige fellesråd

Sunndal kirkelige fellesråd

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Sørfold menighetsråd

Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Sørreisa menighetsråd

Sør-Varanger menighetsråd

Tingvoll kyrkjelege fellesråd

Tromsø kirkelige fellesråd

Trondheim kirkelige fellesråd

Tvedestrand kirkelige fellesråd

Tønsberg kirkelige fellesråd

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Vanylven kyrkjelege fellesråd

Vefsn kirkelige fellesråd

Vestre Toten kirkelige fellesråd

Voss kyrkjelege fellesråd

Våler kirkelige fellesråd

Ørsta kyrkjelege fellesråd

Øyer og Tretten kirkelige fellesråd

Ålesund kirkelige fellesråd

Årdal kyrkjelege fellesråd

Åseral sokneråd

Åsnes kirkelige fellesråd

Til toppen