Høring - endring av forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS - dekning av kostnader for innflygingskontrolltjenester i Farris TMA

Samferdselsdepartementet foreslår å endre forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor (Flysikring) AS. Formålet er å klargjøre den plikten lufthavnene på Torp, Rygge og Geiteryggen har til å dekke kostnader for innflygingskontrolltjenester Avinor Flysikring AS yter i luftrommet Farris TMA. Høringsfrist er 30. januar 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2015

Samferdselsdepartementet foreslår å endre forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor (Flysikring) AS. Formålet er å klargjøre den plikten lufthavnene på Torp, Rygge og Geiteryggen har til å dekke kostnader for innflygingskontrolltjenester Avinor Flysikring AS yter i luftrommet Farris TMA.