Høring - endring av forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS - dekning av kostnader for innflygingskontrolltjenester i Farris TMA

Samferdselsdepartementet foreslår å endre forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor (Flysikring) AS. Formålet er å klargjøre den plikten lufthavnene på Torp, Rygge og Geiteryggen har til å dekke kostnader for innflygingskontrolltjenester Avinor Flysikring AS yter i luftrommet Farris TMA. Høringsfrist er 30. januar 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2015

Samferdselsdepartementet foreslår å endre forskrift om avgifter på flysikringstjenester som ytes av Avinor (Flysikring) AS. Formålet er å klargjøre den plikten lufthavnene på Torp, Rygge og Geiteryggen har til å dekke kostnader for innflygingskontrolltjenester Avinor Flysikring AS yter i luftrommet Farris TMA.

Vår ref.: 13/76

Høringsbrevet (pdf)

Finansdepartementet
Fiskeri- og næringsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
AEA (Association of European Airlines)
Airlift AS
Avinor AS
Avinor Flysikring AS
BARIN – Board of Airline Representatives in Norway
BenAir AS
Bristow Norway AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport A/S
ERA (European Regions Airline Association)
European Helicopter Center AS
Hesnes Air
AS IATA (International Air Transport Association)
Ikaros ANS
Handels- og Servicenæringens hovedorganisjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Lufttransport AS
North Flying AS
NHO-luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk Flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo Lufthavn AS
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly AS
Sandefjord Lufthavn AS
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien Lufthavn AS
SUN-AIR of Scandinavia AS
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap ASA

Til toppen