Høring - forslag til endringer i sjøloven og forskrift om dispasjører - kompetansekrav mv. for dispasjører

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2014