Høring - forslag til endringer i sjøloven og forskrift om dispasjører - kompetansekrav mv. for dispasjører

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2014