Høring - forslag til endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner)

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2014