Høring – Anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016.

Høring knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016. Høringsinstansene er også bedt om å komme med ev. merknader og kommentarer til rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med forslag til anbudsopplegg. Høringsfrist: 31. oktober 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2014

Høring knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016. Høringsinstansene er også bedt om å komme med ev. merknader og kommentarer til rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med forslag til anbudsopplegg.