Høring – Anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016.

Høring knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016. Høringsinstansene er også bedt om å komme med ev. merknader og kommentarer til rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med forslag til anbudsopplegg. Høringsfrist: 31. oktober 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2014

Høring knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016. Høringsinstansene er også bedt om å komme med ev. merknader og kommentarer til rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med forslag til anbudsopplegg.

Møre og Romsdal fylkeskommune
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune
 
Oppland fylkeskommune

Avinor AS
 
Widerøes Flyveselskap AS
 
Scandinavian Airlines Norge AS
 
Norwegian Air Shuttle ASA
 
Danish Air Transport
 
Forbrukerrådet
 
Konkurransetilsynet
 
NHO Luftfart
 
Hovedorganisasjonen Virke
 
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
 
Lufttransport AS
 
Svenska Direktfly AB
 
North Flying A/S
 
Helitrans AS
 
Next Jet AB
 
Avies AS
 
NBTA
 
Parat Luftfart
 
Norsk Flygerforbund
 
Landsorganisasjonen i Norge
 
 

Til toppen