Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Transportøkonomisk institutt og Møreforskning har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport med forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge.

Rapporten er utarbeidet som et ledd i arbeidet med nytt flyruteanbud for regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016 og vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for departementets utforming av anbudskriterier.

Les rapporten (pdf)