Høring – Gjennomgang av Norsk kulturråd

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd” på høring. Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av departementet og ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey 2. juni 2014.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2014