Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Gjennomgang av Norsk kulturråd

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd” på høring. Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av departementet og ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey 2. juni 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2014

Vår ref.: 14/2642

Høring – Gjennomgang av Norsk Kulturråd

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd” på høring. Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av departementet og kan lastes ned fra https://www.regjeringen.no/kudrapporter.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til eventuelle underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringsbrevet, rapporten og liste over høringsinstansene er tilgjengelig på: www.regjeringen.no/kud-hoeringer.

Høringsfristen er 15. august 2014. Høringsuttalelser sendes per e-post til [email protected].

 

Med hilsen                                                                        

Kjell Myhren (e.f.)
ekspedisjonssjef

Mette Hagen
seniorrådgiver

Høringsinstanser:

Kommunene

Fylkeskommunene

Departementene

Statsministerens kontor

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akershus Teater, Stiftelsen

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Asta, Stiftelsen

Bergen Internasjonale Teater (BIT) - Teatergarasjen

Bergen Kunsthall

Bergen Nasjonale Opera

BeyondRisør

Black Box Teater AS

Bomuldsfabriken Kunsthall

Brageteatret AS - Regionteater for Buskerud

Carte Blanche AS

Danse- og teatersentrum

Danseinformasjonen

Dansens Hus AS

Den Nationale Scene A/S

Den Norske Opera & Ballett as

Det Norske Akademi / Det Norske Akademis Store Ordbok

Det Norske Blåseensemble anno 1734

Det Norske Kammerorkester, Stiftelsen

Det Norske Samlaget, Stiftinga

Det Norske Solistkor

Det Norske Teatret

Dramatikkens hus (Drh)

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Edvard Grieg Kor

Europan Norge

Festspillene i Bergen

Festspillene i Elverum

Festspillene i Nord-Norge (FINN)

Folkeakademienes Landsforbund

Foreningen Norden

Fullriggeren Sørlandet, Stiftelsen

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Grenland Friteater

Harmonien, Stiftelsen

Haugesund Teater AS

Hordaland Teater AS

Hålogaland Teater

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet

Klima- og miljødepartementet

KORO

Kristelig Pressekontor (KPK)

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte - KABB

KS

Kunstnernes Hus

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)

Mela/stiftelsen Horisont

Misjonsarkivet

Molde International Jazz Festival, Stiftelsen

Music Norway

MFO - Musikernes fellesorganisasjon

Musikkutstyrsordningen

Nasjonal jazzscene

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet

Nationaltheatret

Nobels Fredssenter, Stiftelsen

Nordic Black Theatre

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge

Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD)

Nordland Teater AS

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Nord-Trøndelag Teater AS

Noregs Mållag

Norges Korforbund

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Country Treff

Norsk Forfattersentrum

Norsk Form, Stiftelsen

Norsk jazzforum

Norsk Kulturforum

Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene

Norsk musikkråd

Norsk Ordbok 2014

Norsk publikumsutvikling

Norsk Revyfaglig Senter

Norsk scenekunstbruk as

Norsk Skuespillersenter

Norsk Teater og orkesterforening (NTO)

Norsk teaterråd

Norske Billedkunstnere - NBK (Statens Kunstutstilling - Høstutstillingen og Stipendutstillingen)

Norske Dansekunstneres int. arbeid

Norske Festivaler

Notodden Blues Festival, Stiftelsen

Nynorsk Pressekontor, Stiftinga

Office for Contemporary Art Norway (OCA)

Olavsfestdagene i Trondheim, Stiftelsen

Ole Bull Akademiet

Opera Nordfjord, Stiftinga

Opera Trøndelag

Opera Østfold

Operaen i Kristiansund as

OscarsborgOperaen

Oslo arkitekturtriennale

Oslo World Music Festival

Oslo-Filharmonien

Peer Gynt Stemnet

Prinsesse Astrids Musikkpris c/o Trondheim Symfoniorkester

Riddu Riddu Festivala

Riksantikvaren

Riksarkivaren

Rikskonsertene

Riksmålsforbundet

Riksscenen - scene for folkemusikk og folkedans

Riksteatret

Ringsakeroperaen, Stiftelsen

Rock City AS

Rogaland Teater AS

ROM for kunst og arkitektur

Ruijan Kaiku AS

Rådet for folkemusikk og folkedans

Scene Finnmark

Scenekunst Østfold

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Stiftelsen

Skoleskipet Christian Radich, Stiftelsen

Skuespiller- og danseralliansen

Sogn og Fjordane Teater LL

Stadnamntenesta, Statens kartverk

Stavanger Symfoniorkester

Teater Avant Garden

Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater AS

Teater Innlandet AS

Teater Manu

Teatret Vårt - AS Regionteateret i Møre og Romsdal

Trondheim Symfoniorkester

Trondheimsolistene, Stiftelsen

Trøndelag Teater AS

Ultima Oslo Contemporary Music Festival, Stiftelsen

Ungdommens Kulturmønstring (UKM Norge)

USF Verftet

Utenriksdepartementet

Vestfossen Kunstlaboratorium, Stiftelsen

Øyafestivalen AS

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Stord/Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Volda

Kunsthøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Ole Bull akademiet

 

 

 

 

Til toppen