Høring – endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.09.2014