Høring – endringer i utlendingsloven og -forskriften (gjennomføring av Euro-dac-forordningen av 2013 i norsk rett)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.09.2014