Høring av forskriftsutkast om endringer i naturgassforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

I høringsnotatet foreslås det endringer i forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles fegler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften).

Bakgrunnen er gjennomføring av direktiv 2003/55/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarkedsdirektiv II), som erstatter direktiv 98/30/EF (gassmarkedsdirektiv I).