Høring - forslag til endringer i privatistavgiften

Kunnskapsdepartementet ønsker å heve eksamensavgiften for privatister. Departementet har sendt på høring et forslag til endring i privatistavgiften, som inneholder to alternativer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2014

Første alternativ er å beholde dagens system med to satser, men heve satsene fra kr. 403 for førstegangsprivatister og kr. 826 for forbedringsprivatister til henholdsvis kr. 1000 og kr 2000.

Andre alternativ er å innføre differensiert avgift for forbedringsprivatistene, slik at avgiften øker for hver gang kandidaten tar samme privatisteksamen om igjen, og samtidig heve satsene både for førstegangsprivatister og forbedringsprivatister i forhold til i dag.

Det foreslås også å innføre et gebyr for kandidater som melder seg opp til privatisteksamen men som ikke møter.
(22.05.2014)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag til endringer i privatistavgiften (PDF)For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.