Høyringsnotat

Høyring om endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote

Høyring om endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote