Høyring - Endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.07.2014