Innmatningsordning for fornybar elektrisitet

Innmatningsordning for fornybar elektrisitet

Regjeringen etablerer en støtteordning for fornybar elektrisitet. Som en del av arbeidet med utformingen av ordningen er det gjennomført to eksterne utredninger: Econ Rapport 2006-064, ”Innmatingsordning for fornybar elektrisitet”, og Advokatfirmaet Schjødts ”EØS-avtalens regler om statsstøtte anvendt på visse former for driftsstøtte (”feed-in”) til produksjon av fornybar elektrisitet”.

Rapport fra Econ Analyse i pdf format
Innmatningsordning for fornybar elektrisitet (06.0ktober 2006)