Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven

Prosjektet vurderer konsekvenser av to mulige endringer i husleieloven både separat og samlet.

Prosjektet vurderer konsekvenser av to mulige endringer i husleieloven både separat og samlet.

De to endringene er innføring av gjengs leie også ved inngåelse av nye leieavtaler og innføring av krav om tidsubestemte leiekontrakter.