Kvinner og menns representasjon og innflytelse i energisektoren

Kvinner og menns representasjon og innflytelse i energisektoren

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Norut Samfunnsforskning utarbeidet en rapport om kvinner og menns representasjon og innflytelse i olje- og energisektoren. Departementet har samarbeidet med Oljeindustriens Landsforening, Norsk Industri og Energibedriftenes Landsforening om rapporten. Prosjektet er også delfinansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

Kvinner og menns representasjon og innflytelse i energisektoren - pdf
(NORUT Samfunnsforskning, rapport nr 04/2006)

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet 26. juni 2006: Trenger flere kvinner i olje- og energisektoren