Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger

Lov 14. juni 1912 nr.1om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv.

Taubaner, herunder skitrekk, skal ikke kunne anlegges eller tas i bruk uten tillatelse av Kongen og på vilkår som deri fastsettes.

Se loven på lovdata.no