Lov om omdanning til Postbanken AS

Lov 18. juni 1999 nr. 42 om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap

Formålet med loven er å regulere forholdet til forretningsbankloven, aksjeloven, postbankloven og visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap (Postbanken AS).

Se loven på lovdata.no