Veiledninger og brosjyrer

Mangfoldsrekruttering

Råd om god praksis i ulike faser av rekrutteringsprosessen

Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel. Hovedmålet er å inspirere og motivere og gi konkret kunnskap om hvordan man går fram i ulike faser av rekrutteringsprosessen.

Innholdet i velederen bygger delvis på et e-læringsverktøy i mangfoldsrekruttering som Skatteetaten har laget.